Toegewijd aan cassatie

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Met gedegen kennis staan wij u terzijde.

Mocht u behoefte hebben aan een cassatieadvies dan staan wij u graag terzijde. Onze sectie cassatie beschikt over een ruime ervaring met procederen in cassatie.

Blog

Geen happy end voor de verhuurder
25/06/2018 - De verhuurder van een massagesalon heeft in een kort geding procedure aan het kortste eind getrokken. De verhuurder... Meer
Kwade trouw verdient geen beloning
08/06/2017 - Disputen over acquisitieve verjaring van goederen die leidt tot verkrijging onder bijzondere titel, leveren elk jaar een... Meer
Naar ons blog >

CASSATIEBEROEP TOETS

10 vragen om na te gaan of en/in
hoeverre cassatieberoep openstaat.

LIDMAATSCHAPPEN

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht;
  • Haags Juridisch Genootschap;
  • Amsterdams Juridisch Genootschap;
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA);
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR);
  • Nederlandse Juristen Vereniging.