Toegewijd aan cassatie

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Met gedegen kennis staan wij u terzijde.

Mocht u behoefte hebben aan een cassatieadvies dan staan wij u graag terzijde. Onze sectie cassatie beschikt over een ruime ervaring met procederen in cassatie.

Blog

Köster Advocaten N.V. weer gevestigd aan de Dreef!
05/12/2016 - Vanaf maandag 12 december 2016 zijn wij na een grondige verbouwing weer gevestigd in het pand aan de Dreef 22 te Haarlem.... Meer
Is een commanditaire vennoot als die een daad van beheer verricht hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de vennootschap?
10/11/2016 -   HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 (Distriport/Provincie Noord Holland)   Trefwoorden... Meer
Naar ons blog >

CASSATIEBEROEP TOETS

10 vragen om na te gaan of en/in
hoeverre cassatieberoep openstaat.

LIDMAATSCHAPPEN

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht;
  • Haags Juridisch Genootschap;
  • Amsterdams Juridisch Genootschap;
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA);
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR);
  • Nederlandse Juristen Vereniging.